Viking Sewing, Vacuum, Spa & Stove
541-484-6006

MORSO GALLERY

 


 

MORSO ~ 7900 Series
                             Morso 7940                          Morso 7943                         Morso 7990                          Morso 7948                      Morso 7970                           
Morso 2B Classic
Morso 2B Classic
Morso 8148
Morso 6170 Wall Hung Unit
Morso 3440
Morso 3142
Morso 1410
Morso 5660 Insert
Morso 2B Standard
Morso 8150 with Soapstone
Morso 6140
Morso 3450 with Soapstone
Morso 2110
Morso 1440
Morso 5660 NA Blower Insert
Morso 8151 with Soapstone
Morso 8142
Morso 6148
Morso 3112
Morso 3610
Morso 7110
Morso 1710 Insert